ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ

При регистрация в beta-tools.bg или покупка на продукт се изисква следната информация от потребителя

Доставчикът е регистриран администратор на лични данни и се задължава да осигури  защита на предоставените лични данни от неправомерен достъп, разпространение и други незаконни форми на обработване, като ги ползва само за целите на извършването на доставката на поръчаните от клиента стоки.